Termékek
 
 
 

 
Egyedülálló jellemzők
 
 


A Statistica 8 újdonságai


Rendszer szintű tulajdonságok

 • Projektek. Az új Statistica projekt fájl lehetővé teszi a megkezdett munka adott állapotának teljes mentését, beleértve az összes nyitott ablak helyzetét is. A projekt fájl későbbi megnyitásakor a munka a mentés pillanatában rögzített állapottól folytatható. További lehetőség a munkamenet során rögzített makró mentése.

 • Analízis folytatása, újrafuttatása. A munkafüzetbe kerülő eredmények mellett tárolásra kerül az eredményhez vezető munka során rögzített makró is. Lehetővé válik a munka folytatása, újrafuttatása, vagy a munkafolyamat megismétlése más kiinduló adatokkal.

 • ToolTip fejlesztések. Kattintás nélkül, a táblázat megfelelő pontjára mutatva lekérdezhető a cellák teljes tartalma, vagy a szöveges változókhoz rendelt numerikus értékek.

 • Változónevek tördelése. A hosszú változónevek szóköz hiánya esetén is új sorokba tördelődnek.

 • Több verzió egy gépen. Régebbi és újabb verziók, akár több különböző nyelvű Statistica alkalmazás is telepíthető egy számítógépre.

 • 64 bites Windows. A Statistica a 64 bites Windows operációs rendszerek alatt is használható.

 • Háttér választás. A Statistica alkalmazáshoz háttérképet választhatunk a beépített stílusok vagy saját képeink közül.

 • Microsoft integráció. A Microsoft Excel fájlok importálás nélkül, közvetlenül megnyithatók. Az eredményeket fogadó jelentés fájl típusa Microsoft Word is lehet. A grafikus eredmények egérrel áthúzhatók Statistica vagy más dokumentumokba, így Microsoft Word és PowerPoint állományokba is.

Új és továbbfejlesztett statisztikai elemző eszközök

 • Összegzések szöveges és grafikus eredményekkel

 • Új leíró statisztikák, táblák

 • Kétmintás t-próbához konfidencia intervallumok számolása

 • Korrelációs mátrixok átlaggal és szórással kiegészítve

 • Box-Cox transzformáció új számítási opciókkal

 • Új kísérleti tervek (Botched, Optimal Split-plot)

 • Nempaméteres eljárások akár egymillió esetig

 • Új többváltozós minőségellenőrző kártyák (Hotelling T2, csoportkártya, MEWMA, MCUSUM)

 • Minősítéses mérőeszközök képességvizsgálata

 • Adatblokk statisztikák: az eredmények megjelenítése külön táblán

Új grafikonok

 • Bag plot

 • Bi plot

 • Wafer térképek

 • Átfedő kontúrábrák

 • Átfedő probability plot

 • Pontdiagramm hibaoszlopokkal

Grafikával kapcsolatos új lehetőségek

 • Drag and Drop. A grafikonok egérrel másolhatók, mozgathatók Statistica és más dokumentumokba (például Microsoft Word, PowerPoint).

 • A grafikonok adatai mátrix alakban érhetők el a programozói felületen.

 • Grafikon zárolás. Megakadályozható, hogy a felhasználók módosítsák a grafikonokat.

 • Összetett grafikonok gyorsan. A grafikonok egérrel mozgatva egyesíthetők.

 • A felbontás beállítható a TIFF, GIF, PNG, BMP formátumú grafikus fájlok exportálásakor.

 • A rajzelemek finoman forgathatók a Ctrl+PgUp-PgDn billentyűkkel.

 • A jelmagyarázat görgethető a grafikonokon.

 • Pontok, görbék kijelölhetők a jelmagyarázatból is.

 • Grafikai stílusok alkalmazásánál megadható a módosítandó tulajdonságok köre.

By Group - Csoportonkénti elemzés

 • Új By-Group kezelőfelület. A csoportonkénti elemzésre a 7. verzióban bemutatott eszközök mellett most szinte minden vizsgálat dialógusában elérhető a By-Group opció új kezelőfelülete.

 • Csoportonkénti eredmények. A csoportonkénti elemzés eredményei megfelelően címkézve egy közös, vagy csoportonként külön könyvtárba irányíthatók.

 • A csoportnév megjeleníthető az eredmények fejléceiben.

Workbook - Munkafüzet

 • Az összefoglaló lapon az objektumok szerkeszthetők.

 • HTML mentés. A munkafüzet a fa struktúra böngészését is biztosító HTML formátumban menthető.

 • Hatékonyabb tárolás. Új tárolási opciók, és jelentősen növelt tárkapacitás használható.

 • A zárolási lehetőséggel megelőzhető a fa struktúra véletlen megváltoztatása.

 • Könnyebb rendezés. A munkafüzet kijelölt részének a megfelelő helyre húzását könnyíti, hogy az egérmutató alatt az ágak megnyílnak, és az ablak széleihez érve a struktúra a megfelelő irányba gördül.

Report - Munkanapló

 • HTML mentés. A Statistica Enterprise termékek HTML formában mentik a munkanaplót. A HTML naplóba kerülő adattáblák mentése is kérhető HTML formátumban.

 • Automation. A munkanapló objektumainak beszúrása, törlése, továbbá az Enterprise munkanaplók speciális eszközei programból is vezérelhetők.

 • Táblázatok, lapok formája. A napló táblázatainak nyomtatási módja táblázatonként megadható. Laponként eltérő álló vagy fekvő formátum választható.

Adatszűrés, tisztítás

 • Duplikáció szűrés: kijelölt változók értékeit tekintetve megegyező, duplikált esetek törlése

 • Hiányos adatok kiszűrése: megadott határnál több hiányzó adatot tartalmazó esetek vagy változók törlése

 • Kis hatású adatok szűrése: adott határ alatti varianciájú változók törlése

 • Kiugró értékek kezelése: választott kritérium alapján kiugrónak minősülő adatok átkódolása vagy helyettesítése

 • Hiányzó adatok kezelése: átkódolás, helyettesítés, adott hiány-arány feletti változók kiemelése

 • Helyettesítés k-közeli szomszéddal: adathiány pótlás hasonló esetek alapján

Datasheet - Adattábla

 • Gyorsabb szöveges import. A hatékonyabb importálást segíti az előnézet, az intelligens adattípus és szeparátor felismerés, valamint a manuális beállítás lehetősége.

 • Cellahivatkozások. A képletekben a táblázat bármely cellájára hivatkozhatunk a táblázatkezelőkben (pl. Microsoft Excel) szokásos módon.

 • Számos új függvény használható a sor alapú műveletekhez.

 • A hiányzó adatok kezelése megadható a kereszttábla készítésnél.

 • Rendezés lehetséges akár 500 változó alapján is.

 • Figyelmeztetés szelekcióra. A beállított eset szelekciós feltételek alkalmazását a gyakori hibák megelőzése érdekében minden analízis előtt jóvá kell hagyni.

 • Figyelmeztetés szöveges adat bevitelekor. Szöveges érték bevitele változónként tiltható.

 • A hiányzó adat kódjának alapértéke -999999998-ra változott.

 • Fájlok egyesítése kérhető az egyik fájl relatív esetsorrendjének megőrzésével is.

 • A JMP 6 fájlformátumot is támogatja a program.

WebStatistica

 • Szerverelérés integrálása. A Statistica termékekbe beépülő új felhasználói felület megkönnyíti az időigényes feladatok átirányítását a szerverre, a feldolgozás nyomon követését és a Statistica objektumok gépek közti mozgatását.

 • A WebStatistica teljesítmény mutatói szabványos rendszereszközökkel elérhetők.

Statistica DataMiner

 • A Data Miner menü könnyebben elérhető.

 • Az interaktív fák módszere deployment opcióval is indítható.

 • A faépítő algoritmusok egyenként vizsgálják a változókat.

 • A nemparaméteres eljárások alkalmazási határa egymillió esetre emelkedett.

 • Lift tábla készíthető minden modell alkalmazása során (Rapid Deployment).

 • Data Miner Recipe. Az adatbányászat folyamata recept-szerű lépéssorként végezhető és tárolható. A Data Miner Recipe projekt fájlok később a Statistica Enterprise alkalmazással kiértékelhetők.

Fejlesztői eszközök

 • OLE DB Spreadsheet elérés. A Statistica adatfájlok tartalma OLE DB felületen, szabványos SQL lekérdezéssel is elérhető.

 • A grafikonok adatai adattömbként kezelhetők.

 • A munkafüzet zárolási lehetőséggel megakadályozható a fa struktúra véletlen megváltoztatása.

 • Számos új függvény áll rendelkezésre a sor alapú műveletek megadásánál.

 • Audit Trail. A programhasználat során naplózott információk külső program számára is elérhetővé tehetők, szövegfájlba vagy riport ablakba irányíthatók.

 • Query események. A Statistica Query végrehajtásának eseményei SVB vagy külső alkalmazások eseménykezelőihez kapcsolhatók és feldolgozhatók.

 • A WebStatistica teljesítmény mutatói szabványos rendszereszközökkel elérhetők.

Új termék: SANN

A Statistica Automated Neural Networks egy új, nagy teljesítményű, könnyen felhasználható eszköz, mely a legfrissebb technológiák és egyedülálló algoritmusok alkalmazásával építi fel és alkalmazza a neurális háló modelleket.

Néhány lehetőség:

 • Regresszió (nem sorrendi adatok regressziója)

 • Osztályozás (nem sorrendi adatok osztályozása)

 • Idősor elemzés (idősor adatok regressziója és osztályozása)

 • Klaszterelemzés Kohonen térképpel

Vissza a lap elejére

© Copyright 2024 StatSoft Hungary