Termékek
 
 
 

 
Egyedülálló jellemzők
 
 

Statistica Server


A Statistica Server kiegészítés a vállalati alkalmazók igényeinek megfelelő lehetőségekkel bővíti a Statistica termékek képességeit. Adatbázis alapú, jogosultság szerinti beléptetést, a hatékony csoportmunkát támogató szolgáltatásokat, kliens - szerver architektúrát kínál felhasználóinak.
Néhány fontos jellemző:

 • adatforrások és hozzáférési jogok központi adminisztrációja,
 • paraméterezhető analízis templátok a munkacsoportok rutinfeladataihoz,
 • felhasználói beavatkozások naplózása (audit trail),
 • automatizálható riportgenerálás...

A Statistica Server a web alapú elérést is lehetővé teszi, így a Statistica a helyi hálózatra kapcsolódó, vagy akár a világ másik oldalán az internetre böngésző programmal csatlakozó felhasználók számára is elérhető. A rendszer páratlanul rugalmas, csak központi telepítést igényel - ez különösen hasznos akkor, ha egy testreszabott vállalati alkalmazás rendszerbe állításáról, fejlesztéséről, fenntartásáról van szó.

Statistica Server és az erre épülő kiegészítők:

Statistica Server Vállalati alkalmazás feltételeit biztosító kiegészítés
Statistica MAS Folyamatfigyelő és riasztó központ
Statistica Web Data Entry Web alapú adatrögzítést biztosító kiegészítés
Statistica Live Score Nagy teljesítményű modell kiértékelő szerver
Statistica Stability Analysis Stabilitásvizsgálat
Statistica In-Database Analytics Megosztott feldolgozás

Statistica Server (Kiegészítő termék)

Ez a kiegészítés a vállalati felhasználás igényeinek megfelelő tulajdonságokkal, jogosultságfüggő beléptetéssel, erőforrások megosztásával, web alpú interfésszel, több szerveres architektúrával, adatbázis szerverben futó elemzéssel és további lehetőségekkel bővíti a Statistica Data Scientist, Analyst vagy Modeler csomagok képességeit.

A Statistica Server komponenssel kiegészített alapcsomagok biztos alapként szolgálnak bármilyen alkalmazás, például általános adatelemzés, üzleti intelligencia alkalmazás, lokális és globális vállalati minőségbiztosítási megoldás kialakításához. Hatékony adatbáziskezeléssel, valós időben nyomon követheti a termelési folyamatot, hiba esetén riaszthat.

A többfelhasználós szoftverrendszer biztosítja a következő lehetőségeket:

 • Csoportmunkát, tudás-megosztást segítő eszközök

 • Kapcsolódás bármely külső adatforráshoz

 • Automatikus riportgenerálás

 • Távoli adatforrások optimalizált, helyben végzett feldolgozása

 • Adatbázis szerverben futó elemzés (In-database Analytics)

 • Intuitív lekérdező és szűrő eszközök

 • Online adatfigyelés, riasztás lehetősége

 • Könnyen használható adminisztrációs eszközök

 • Automatikusan készülő, igény szerinti jelentés, mely akár az intraneten is hozzáférhetővé tehető

 • Valós idejű elemzési eszközök

 • A felhasználói csoportok munkáját segítő funkciók, adatok, lekérdezések megosztása

 • Varázslókkal segített rendszeradminisztrátori eszközök

 • Gyors hozzáférés analízisekhez és jelentésekhez

 • Beépített biztonsági, jogosultsági rendszer

 • Igény szerint kialakítható riasztási rendszer, ok és beavatkozás naplózási lehetőséggel

 • Interaktív lekérdezési lehetőségek

 • Integráció külső alkalmazásokkal (MS Word, MS Excel, webböngészők)

 • Lehetőségek további bővítésekre és testre szabásra

 • Integráció meglévő vállalati környezetbe (például ERP)

Web szerver

A Statistica Server használói a szabadon választott webböngésző felületen érik el a Statistica funkcióit, bárhonnan, bármikor dolgozhatnak a számukra hozzáférhető adatokkal, elemzéseket végezhetnek bármely, internet vagy intranet kapcsolattal ellátott számítógépről.

A desktop Statistica  alkalmazással is rendelkező felhasználók a számításigényesebb feladataik feldolgozását a szerveren, a többit helyben is végezhetik.

A rendszer kompatibilis az összes főbb platformmal, amelyet internet szerverek használnak (UNIX Apache, Microsoft IIS), működőképes mind Microsoft, mind Sun/Java környezetben.  Munkába állítása nem igényel semmiféle változtatást a meglévő tűzfal vagy egyéb internet/intranet biztonság rendszeren. A nyitott felépítés alapelveinek megfelelően számos fejlesztési lehetőséget biztosít, ezek az ipari szabványnak tekinthető Visual Basic, C++, HTML és XML nyelveken alapulnak.

 A termék számos, böngészővel kezelhető dialógusablakot tartalmaz, amelyek segítségével adatelemzések végezhetők, s azok eredményei megtekinthetők. Ezek a dialógusok testre szabhatók, így az adott feladatnak legjobban megfelelő felhasználói felület egyszerűen kialakítható, és új funkciókat vezérlő dialógusokkal is kiegészíthető. Például, egy konfigurálható gombokat tartalmazó, egyszerű dialógusablak beépíthető a böngésző eszközsorába, s minden egyes gombjához hozzárendelhető egy adatelemzési műveletsorozat, a végeredmények grafikus összefoglalásával.

Több szerveres architektúra

A Statistica Server támogatja a többprocesszoros, többszálú párhuzamos feldolgozást és rugalmasan skálázható több szerver, klaszter alkalmazásával is. A web szerver, mint felület mögött dolgozó Statistica feldolgozó motor működhet a web szerverrel azonos gépen, de a számításigény függvényében megvalósítható több processzoron több szerveren is.

A program támogatja a többprocesszoros rendszereket, az erőforrások megosztását, a szerverek terhelésének automatikus szabályozását, belső cloud computing rendszerekben is alkalmazható.

A több fizikai szerveren megosztható, párhuzamosítható munkavégzés a szuperszámítógépeken szokásos eljárás, mely jelentős teljesítmény-előnyt eredményez a hardver optimális kihasználásával. A Statistica fejlett modellező algoritmusainak és modell kiértékelő eljárásainak használata során a Statistica Server alkalmazásával kihasználhatók a párhuzamos feldolgozás lehetőségei.

Statistica Document Management System  

Biztonsági dokumentumkezelő rendszer, amely teljes körű megoldást nyújt az elektronikus dokumentumok nyomon követéséhez és használatához. Lehetővé teszi minden adatformátum gyors, biztonságos tárolását, verziókövetését, keresését, kísérőadatok kezelését.

A program működése kielégíti az Food and Drug Administration ügyvitelre vonatkozó előírásait (FDA 21 CFR Part 11) és megfelel az ISO 9000, 9001 és 14001 dokumentumkezelésre vonatkozó követelményeinek.

 • Egyszerű kezelhetőség.

 • A program használható önállóan, kapcsolódik Statistica Server termékeinkhez és egyedi fejlesztéssel hívható bármely más, így Statistica alkalmazásokból is.

 • A dokumentumkezelő felület web böngészőn át is elérhető.

 • A 21 CFR Part 11 szabványnak megfelelő adatbiztonság. Elektronikus aláírás; többszintű, kifinomult jelszavas védelem.

 • Kompatibilis az Open Document Management API (ODMA) és a Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) szabványokkal.

 • Korlátlanul méretezhető.

 • Központi adminisztráció, jogosultságok részletes szabályozása.

 • A dokumentumtárból a bevitt dokumentumok véglegesen nem törölhetők, a módosított változatok külön tárolódnak, sohasem írhatják felül az eredeti dokumentumot.

 • A dokumentumokkal elvégzett minden művelet rögzítésre kerül. Jogosult személyek megtekinthetik a dokumentumot és annak történetét, korábbi változatait, a módosítások adatait (ki, mikor, megjegyzések).

 • A dokumentumok szerkeszthető formátumban és opcionálisan archív (csak olvasható, elektronikus aláírással ellátott) formátumban is tárolhatók.

 • Definiálható jóváhagyási eljárás. A dokumentumokhoz az arra jogosultak különböző szintű jóváhagyásokat jegyezhetnek be (láttam, jóváhagyva, engedélyezve...).

 • Az adatbázis meghatározott, szűrőfeltételek által kiválasztott részeiről biztonsági másolat készíthető.

 • Sokrétű lehetőség a dokumentumok visszakeresésére.

Vissza a lap elejére

Statistica Product Traceability

Termékbe épülő komponensek követése

A Statistica Server program része, mely biztosítja a termékbe beépülő komponensek követését, ezáltal lehetővé teszi a komponensek és a termék minőségi adatai közötti összefüggések vizsgálatát.

Vissza a lap elejére

Statistica Monitoring and Alerting Server (Kiegészítés Statistica Serverhez)

Folyamatfigyelő és riasztó központ. Lehetővé teszi a folyamatok és kritikus gyártási paraméterek folyamatos, automatikus nyomon követését. A MAS a Statistica Server  rendszerre épülő, hatékony automatikus rendszer, mely számtalan kritikus paramétert figyel egyidejűleg, adott feltételek teljesülése esetén riaszt, a helyzettől függően beavatkozik, illetve informatív állapotjelentéseket juttat el az arra jogosult felhasználókhoz.

A Statistica rugalmas, megbízható adatbázis-integrációs eszközeit alkalmazva definiálható a vizsgálandó paraméterek köre. A MAS közvetlenül beépül a meglévő mérési adatgyűjtő rendszerbe, együttműködik a különböző adatkezelő rendszerekkel, adattárházakkal, illetve folyamatfigyelő rendszerekkel (pl. laboratóriumi információs rendszer (LIMS)).

A riasztási feltételek könnyen megfogalmazhatók, legyen szó akár egy konstans beavatkozási határról, akár egy összetett modellből folyamatosan számolandó határérték figyeléséről. Minden megfigyelt paraméterhez összetett beavatkozási utasítás rendelhető, például az érdekeltek e-mail értesítést kaphatnak, és üzenet küldhető OPC klienseknek is.

A monitorozási funkciók megadásánál a Statistica teljes analitikai tudása rendelkezésre áll, többek között:

 • Quality Control charts – minőségellenőrző kártyák

 • Process Capability – folyamatképesség-vizsgálat

 • Multiple Linear Regression – többváltozós lineáris regresszió

 • Partial Least Squares Regression – legkisebb négyzetek

 • Principal Components Analysis (PCA) – főkomponens-analízis

 • Neural Networks – neurális hálózatok

 • Support Vector Machines, MARSplines és más módszerek

 • Classification and Regression Trees – döntési fák (osztályozás)

 • Time Series – idősorelemzés

Vissza a lap elejére

Statistica Web Data Entry (Kiegészítés Statistica Serverhez)

A Statistica Server termékek adatrögzítést támogató funkciójának böngészőben használható, web alapú változata.

A Statistica Server programban megadott adatszerkezet - minőségi jellemzők, azonosító adatok, adatrögzítési rend - alapján a Statistica Web Data Entry biztosítja a felhasználók számára a teljes adatbevitelt web böngészőn keresztül.

A rendszer a felhasználók azonosítása, a megfelelő adatrögzítő táblázat megjelenítése után ellenőrzi a bevitelt, módot ad másik személy általi ellenőrzésére, jóváhagyására, emailben is jelezheti a bevitt adatok jóváhagyási státuszát.

A program az adatbevitelről naplót vezet. A rögzített és jóváhagyott adatok az adatbázisba kerülnek, további elemzésre készen. 

Vissza a lap elejére

Live Score Server (Kiegészítés Statistica Serverhez)

A Statistica adatbányászati technológiára épülő alkalmazásai teljes és hatékony rendszert biztosítanak az adatbányászat minden lépéséhez, az adatok kigyűjtésétől a modellek építéséig és validálásáig. Gyakori, hogy az adatbányászat és prediktív modellezés legfontosabb lépése a modell integrálása az üzleti folyamatba. Erre a feladatra ad megoldást a Statistica Live Score szerver. A Statistica Live Score többszálas, hatékony, platform független központi kiértékelést biztosít az üzleti alkalmazások számára.

Alkalmazási példák:

 • Hitelminősítés ügyfélszolgálati alkalmazásokhoz (call-center vagy web alapú)

 • Ügyfélszegmentáció, up-sell-cross-sell ajánlatok

 • Lemorzsolódás jelzése ügyfélszolgálati és marketinges felhasználóknak

 • Visszaélések korai felismerése

Vissza a lap elejére

Stability and Shelf Life Analysis

A terméktulajdonságok toxikológiai, mikrobiológiai, fizikai és kémiai stabilitásának, a termék eltarthatóságának megbízható becslése több iparágban fontos kérdés. A gyógyszerek és más, idővel megváltozó minőségű termékek stabilitásvizsgálatához standard eljárásokat kínál ez a kiegészítés.

Főbb tulajdonságok:

 • Vizsgálati tervek, adatok nyilvántartása

 • Adatok elemzése, stabilitás becslése

 • A felügyeleti szervek elvárásainak és helyi igényeknek megfelelő jelentések

Vissza a lap elejére

Statistica In-Database Analytics (Kiegészítés Statistica Serverhez)

Egyes adatfeldolgozó, elemző műveletek végrehajtása áthelyezhető az SQL szerverre, az adatok feldolgozása így a tárolás helyén történik, ezzel a szerverek közötti adatmozgatás töredékére csökkenthető. A módszer jelentős előnye, a teljesítmény növekedése és a hálózati terhelés csökkenése nagy adattömegek feldolgozásánál mutatkozik meg.

Az In-database adatbányászati modulokkal az alábbi műveletek végezhetők:

 • Adattranszformáció (duplikáció szűrés, véletlen mintavétel, rendezés)

 • Alapstatisztikák (leíró statisztikák, korrelációs mátrixok)

 • Modell építés (logisztikus és többváltozós lineáris regresszió)

Vissza a lap elejére

© Copyright 2024 StatSoft Hungary