Termékek
 
 
 

 
Egyedülálló jellemzők
 
 

Statistica Desktop


A Statistica Desktop csomagot személyi használatra, önálló munkához tervezték. A korszerű technológiákon alapuló adatelemző rendszer áttekinthető, egységes felületén rendelkezésre áll:

 • az általános statisztikai, adatábrázolási és adatelérési eszközök széles skálája,

 • a magasabb szintű modellezés, a többváltozós módszerek,

 • a minőségbiztosítás teljes eszköztára, valamint

 • az eddigieknél is látványosabb, szemléletesebb megjelenítési lehetőségek.

A Statistica Desktop csomag komponensei:

Statistica Base Leíró statisztikák, próbák, táblázatok, eloszlás-illesztés, varianciaanalízis, adatkezelő és grafikus ábrázoló eszközök, Statistica Visual Basic
Statistica Advanced  Fejlett lineáris és nemlineáris modellek, többváltozós feltáró technikák, mintaelemszám optimalizálás
Statistica QC Minőségellenőrző kártyák, kísérlettervezés, folyamatelemzés, mintaelemszám optimalizálás
Statistica MSPC Többváltozós statisztikai folyamatelemző rendszer
Statistica Reporting Tables Statisztikai eredmények szemléletes, táblázatos megjelenítése

 
Statistica Base

Az adatfeldolgozás és statisztikai elemzés alapvető eszközeit tartalmazza. Könnyen kezelhető, felhasználóbarát grafikus felülettel rendelkezik. A nagy teljesítményű program használatát az igény szerint alakítható kezelőfelület és a bőséges elektronikus dokumentáció segíti. Az adatfeldolgozás automatizálását, egyedi feladatok megoldását a beépített Visual Basic programnyelv teszi lehetővé.

Statistica Graphics Tools - grafikus ábrázolási eszközök
Descriptive statistics, breakdowns, and exploratory data analysis  - alapstatisztikák és lekérdezések
Distribution Fitting - eloszlásillesztés
Multiple Regression Methods - többváltozós regresszió
Analysis of Variance (ANOVA) - varianciaanalízis
Nonparametrics - nemparaméteres statisztikai eljárások

További részletek
Vissza a lap elejére


Statistica Advanced


Statistica Advanced Linear/Non-Linear Models
A legfejlettebb lineáris és nemlineáris modellezési és előrejelzési módszereket teszi elérhetővé.
Automatikus modellválasztási algoritmusokat tartalmaz, támogatja a folytonos és a kategorikus változóra történő előrejelzést, a hierarchikus modelleket. Az interaktív grafikus ábrázolási lehetőségek s a Visual Basic programnyelv tovább növelik felhasználhatóságát.

General Linear Models - általános lineáris modellek
Generalized Linear Models - általánosított lineáris modellek
General Regression Models - általános regressziós modellek
General Partial Least Squares (PLS) Models - általános parciális legkisebb négyzetek módszerén alapuló modellek
Variance Components and Mixed Model ANOVA/ANCOVA - variancia-komponensek számítása
Survival/Failure Time Analysis - túlélési/meghibásodási idő analízis
General Nonlinear Estimation (and Quick Logit/Probit Regression) - nemlineáris modellek paramétereinek becslése
Log-linear Analysis of Frequency Tables - gyakorisági táblák log-lineáris elemzése
Time Series/Forecasting - idősorelemzés/előrejelzés
Structural Equational Modeling/Path Analysis (SEPATH) - strukturális egyenlet modellezés


Statistica Multivariate Exploratory Techniques
A sokváltozós feltáró módszerek széles választékát (faktoranalízis, klaszteranalízis, diszkriminancia-analízis...) és igényes, szemléletes interaktív grafikus ábrázolási lehetőségeket kínáló modul.

Cluster Analysis - klaszteranalízis (szegmentálás)
Factor Analysis - faktoranalízis
Principal Components & Classification Analysis - főkomponens- és klasszifikációs (osztályozás) analízis
Canonical Analysis - kanonikus analízis
Reliability/Item Analysis - megbízhatósági elemzés
Classification Trees - döntési fák (osztályozás)
Correspondence Analysis - megfelelőség analízis
Multidimensional Scaling - többdimenziós skálázás
Discriminant Analysis - diszkriminancia-analízis
General Discriminant Analysis Models - általános diszkriminancia-analízis modellek


Statistica Power Analysis
Az elemzések alapjául szolgáló mintavételezés előkészítésére, az ideális mintaelemszám meghatározására, a másodfajú hiba becslésére szolgál.

 • Sample Size Calculation - a szükséges mintaelemszám számítása

 • Confidence Interval Estimation - konfidencia intervallum becslés

 • Statistical Distribution Calculators - statisztikai eloszlás kalkulátor

Vissza a lap elejére


Statistica QC


Statistica Quality Control Charts
A statisztikai minőségbiztosítás eszközkészlete minőségellenőrző kártyákkal, a Hat Szigma módszertan eszközeivel, elemző eljárások széles választékával.
 

 • Hat Szigma típusú grafikonok, kártyák és riportok

 • X-bar charts and/or R charts - átlag kártyák és/vagy terjedelem kártyák

 • S2(variance) charts - szórásnégyzet kártyák

 • Np(binomial counts) - selejtszám kártyák

 • P charts (binomial proportions) - selejtarány kártyák

 • U charts - u-kártya (hiba kártya)

 • C charts - c-kártya (hiba kártya)

 • Pareto charts - Pareto diagram

 • Process capability Indices - folyamatképességi indexek

 • Performance Indices - teljesítmény indexek

 • Moving Average/Range charts - mozgó átlag/terjedelem kártyák

 • EWMA Charts - exponenciálisan súlyozott mozgó átlag kártyák

 • Short Run Charts (Including Nominal & Target) - kártyák rövid gyártási ciklusokra (névleges érték és célérték kártyák)

 • CuSum (Cumulative Sum) - halmozott összegek kártya

 • Runs Tests (-charts) - a változások véletlenszerűségének vizsgálata (a Western Electric szabályokkal)

 • Multivariate control charts - többváltozós ellenőrző kártyák

 • Regression control charts - regressziós ellenőrző kártyák

 • Multiple process streams - többáramú folyamatokra alkalmazható kártyák

Vissza a lap elejére


Statistica Process Analysis
Folyamatképesség elemzésére, mérések ismételhetőségének és reprodukálhatóságának vizsgálatára, véletlen hatások melletti varianciaelemzésre valamint mintavételi terv készítésére szolgáló modul, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási feladatok elvégzéséhez, a Hat Szigma módszertan eszközeivel.

 • Folyamatelemzési kártyák

 • Ishikawa (ok és hatás) diagrammok

 • Gage Repeatability & Reproducibility - mérés ismételhetőség és reprodukálhatóság

 • Variance Components for Random Effects - véletlen hatások variancia komponensei

 • Weibull analízis

 • Sampling Plans - mintavételi tervek

Vissza a lap elejére


Statistica Design of Experiments
Az ipari és tudományos kutatásokhoz szükséges kísérleti tervek készítésének és elemzésének eszköze. 


 • Fractional Factorial Designs - rész-faktortervek

 • Mixture Designs - tervek elegyekre

 • Latin Squares - latin négyzetek

 • Search for Optimal 2k-p Designs - optimális 2k-p rész-faktortervek keresése

 • Residual Analysis & Transformations - reziduumok elemzése, transzformációk vizsgálata

 • Optimization of Single/Multiple Response Variables - optimalizálás egy, vagy több függő változóra

 • Central Composite Designs - kompozíciós tervek

 • Taguchi Designs - Taguchi tervek

 • Minimum Aberration & Maximum Unconfounding - a hatások legkisebb mértékű keveredését kínáló tervek

 • 2k-p Fractional Factorial Designs with Blocks - 2k-p rész-faktortervek több blokkban

 • Constrained Surfaces - tervek korlátozott térben

 • D- and A-Optimal Designs - D- és A-optimális tervek

 • Desirability Profiler - kívánatossági függvény számítása

Vissza a lap elejére


Statistica Power Analysis
Az elemzések alapjául szolgáló mintavételezés előkészítésére, az ideális mintaelemszám meghatározására, a másodfajú hiba becslésére szolgál.

 

 • Sample Size Calculation - a szükséges mintaelemszám számítása

 • Confidence Interval Estimation - konfidencia intervallum becslés

 • Statistical Distribution Calculators - statisztikai eloszlás kalkulátor

Vissza a lap elejére


Statistica Multivariate Statistical Process Control, MSPC

Sokváltozós statisztikai folyamatfigyelő, elemző rendszer. Skálázható analitikai alaprendszerre épülő teljes körű megoldás, mely közvetlenül alkalmazható minden összetett gyártási folyamatnál, a folyamatosan és a szakaszosan termelő iparágak mint pl. a vegyipar, a gyógyszergyártás, vagy a papírgyártás esetében is.

A modern üzemi gyakorlatban számtalan paramétert mérnek folyamatosan, amelyek együtt határozzák meg a termék minőségét. Több száz jellemző követése egyváltozós eszközökkel gyakran folyamatos riasztást eredményez, a megkövetelt minőségi mutatók elérése érdekében sokváltozós módszereket kell alkalmazni.

A legfontosabb jellemzők:

 • Egyváltozós és többváltozós statisztikák alkalmazása a minőségbiztosításban

 • Prediktív modellezés és adatredukció a komplex gyártási folyamatok kezeléséhez

 • Kritikus folyamatok, nyersanyagok, környezeti tényezők azonosítása és optimalizálása

 • Korai hibafelismerés a folyamatjellemzők interaktív vagy automatikus követésével

 • Korábbi adatok alapján előrejelző modellek létrehozása, alkalmazása és kiértékelése

Vissza a lap elejére


Statistica Reporting Tables

A Statistica Reporting Tables eszköz nagy mennyiségű adat gyors és átlátható összesítésére, látványos megjelenítésére alkalmas

A táblázatok létrehozása interaktív vizuális felületen keresztül történik. A felhasználó a Reporting Tables párbeszédablak négy zónájába húzhatja a különféle változókat (Layers/rétegek, Column Label/oszlopok, Row Label/sorok és Sum/összegzés). A program automatikusan elrendezi és összefoglalja az adatokat. A további igazításokhoz a táblázat előnézete megtekinthető, és a végeredmény generálásához csak egy kattintásra van szükség.

Megadható a kategorizálás, az összegzés, az adathiányok kezelési módja, egyes adatszegmensek kiemelhetők, a beállítható opciók módot adnak többek között a válasz kategóriák, a kereszttáblás csoportok kezelésére és a feltételes formázásra is.

Vissza a lap elejére

© Copyright 2024 StatSoft Hungary