Termékek
 
 
 

 
Egyedülálló jellemzők
 
 

Statistica Data Scientist


A Statistica Data Scientist csomag a Desktop termék analitikai képességeit számos lehetőséggel bővíti. Tartalmazza az adatbányászat, üzleti intelligencia, ipari statisztika, folyamat optimalizálás fejlett eszközeit és a statisztikai modellek hatékony felhasználásának lehetőségét.

A Statistica Data Scientist csomag alapot ad több speciális kiegészítő (például Live Score, Product Traceability) használatához.

A csomag egyéni felhasználásához géphez kötött licenc, vagy több felhasználó számára konkurens hálózati licenc igényelhető.

A csomaghoz kiegészítésként választható Statistica Server biztosítja a vállalati munkacsoportok számára az adatbázis és webszerver alapú infrastruktúrát, a hozzáférési jogokat, a feladatok és eredmények megosztását, a validálhatóságot, a több szerveres megoldásokat.

A Statistica Data Scientist csomag komponensei:

Statistica Desktop Base, Advanced, Industrial, MSPC, Reporting Tables
Statistica ETL Adattárház építő, előfeldolgozó eszköztár
Statistica Rules Builder Szabályrendszer kezelő modul
Statistica VEPAC Speciális varianciaanalízis
Statistica Pi Connector OSI PI idősoros adatok elérése
Statistica Data Miner Adatbányász rendszer
Statistica Sequence, Association
and Link Analysis, SAL
Eszközkészlet marketing adatok elemzéséhez
Statistica Weight of Evidence Bizonyítéksúly elemzés
Statistica Code Deployment Modell kód beágyazás
Statistica Process Optimization SPC (folyamatellenőrzési) adatbányász rendszer
Statistica Text Miner Szöveges információ feldolgozása adatbányászathoz

A Statistica Data Scientist csomag bővítési lehetőségei:

Concurent licensing Kunkurens hálózati licenc
Statistica Scorecard Scorecard építő és kezelő eszköz
Statistica Server Adatbázis alapú rendszer jogosultság kezeléssel, alapot ad a következő további bővítésekhez: Monitoring Alerting Server, Web Data Entry, Product Traceability, Live Score, Big Data Analytics, Stability Analysis

Statistica ETL: Extract, Taransform and Load 

A Statistica ETL lehetővé teszi a Statistica programok hatékony adatfeldolgozó, szűrő, aggregáló képességeinek kihasználását speciális adatforrások esetén is. A program segítségével összegyűjthetők és elemzéshez optimalizált formában, adattárházba tölthetők az általánosan használt Microsoft SQL, Oracle adatbázisokból és az eltérő felépítésű, konvertálást igénylő, speciális formátumú forrásokból (mint például a folyamat adatokat tároló OSI Pi) származó adatok.

A rendszer fő funkciói:

 • Extract. Hatékony platform a több adatbázisból érkező adatok, metaadatok kezelésére

 • Transform. Egyedülálló eszköztár a hagyományosan nehezen kezelhető konverzióval, időbélyeg vagy azonosító alapú egyeztetéssel, egyesítéssel járó adatfeldolgozási műveletekhez

 • Load. Az előző lépésekben gyűjtött és előkészített adatok adattáblákba töltése, további vizsgálatra kész formátumban

A Statistica ETL a gyártási adatok előfeldolgozásával elhárítja az eltérő mintaelemszámokból eredő problémákat, amelyek például a PLS/PCA modellre épülő minőségellenőrzésnél vagy a Statistica Server valós idejű vizsgálatainál jelentkeznek. Egy másik tipikus alkalmazási terület az eltérő időközönként mért gyártási adatok egyeztetése, akár a gyakrabban rögzített adatok összesítésével, akár a ritkábban mértek ismétlésével (például historikus erőművi adatok alapján a teljesítmény vizsgálatához a percenként mért égési jellemzőket a naponta gyűjtött üzemanyag adatokkal).

Vissza a lap elejére

Statistica Rules Builder

A Statistica Rules Builder döntési szabályrendszer építésére, kezelésére szolgál, valamint a szabályrendszer automatikus végrehajtására.

A Statistica Rules Builder a prediktív analitikai eszközökön alapuló üzleti intelligencia alkalmazások kulcseleme: használatával felépíthető és alkalmazható az adott szervezet üzleti döntéseit meghatározó szabályrendszer (Business Rules Engine).

A prediktív analitikai modellek, a stratégiai szempontok, a törvények és helyi rendelkezések figyelembe vételével felépített működési szabályok alapján automatikus döntési javaslatokkal növeli a szervezetek döntési hatékonyságát. A korábbi események statisztikai elemzése segít az üzleti célok, majd a működési szabályok pontosításában, ezáltal az ügyfelek megtartásában, a teljesítmény növelésében, a kockázatok csökkentésében és még sok más területen. A rendszer fő előnyei:

 • Minden eddiginél egyszerűbb a becslés, a tervezés és a minőségi problémák kezelése. Pontosan felmérhető a vevők, szállítók és stratégiai lehetőségek üzleti értéke

 • Lehetővé teszi a modell gyors módosítását, hogy az tökéletesen megfeleljen a változó követelményeknek

 • A bonyolult és folyamatosan frissített prediktív modelleket tartalmazó komplex döntési szabályok gyors alkalmazása a legfrissebb adatokon jelentős üzleti előnnyel jár

 • Iparágak széles körében eredményesen alkalmazható, megoldást jelent többek között a biztosítási és banki kockázatkezelés vagy a marketing és a gyártás területén felmerülő feladatokra.

Vissza a lap elejére

Statistica Variance Estimation and Precision

Eszközkészlet a rögzített és véletlen faktorokkal végzett kísérletek eredményeinek kiértékeléséhez, a variancia összetevőinek becslésére, a precizitás meghatározására, a rögzített hatások összehasonlításához.
 

 • REML - Restricted Maximum Likelihood Estimation módszer

 • Új grafikonok a függőváltozók és a varianciakomponensek szemléletes ábrázolásához

 • Több függőváltozó rugalmas kezelése

Vissza a lap elejére

Statistica PI Connector

A Statistica programok számára elérhetővé és feldolgozhatóvá teszi az iparban széles körben használt OSIsoft PI rendszerben idősorként tárolt adatokat.

Az OSIsoft PI rendszerét a gyártási folyamatok, az energiaipar, a szolgáltatások és számos más terület alkalmazza változatos céllal, például kockázatkezeléshez vagy döntéstámogatáshoz.

A Statistica PI Connector alkalmazásával az OSIsoft PI rendszerben időbélyegekkel tárolt adatokat tallózni vagy importálni lehet, a program a különböző időpontokban rögzített értékek interpolációjával előállítja a statisztikai elemzésre alkalmas adatszerkezetet.

Vissza a lap elejére

Statistica Data Miner

Az adatbányászati módszerek széles választékát kínálja egy csomagban, ikon alapú, könnyű használatot biztosító felhasználói felülettel.
A Statistica Data Miner az adatbányászat minden alkalmazási területének megfelelő, komplex elemző eljárásokat tartalmaz. A Statistica programcsalád professzionális adatelérési technológiáira, elemző és ábrázoló képességeire alapozva kétféle lehetőséget kínál az adattömeg vizsgálatához: közvetlenül indítható interaktív módszereket, valamint az elemenként, grafikus felületen felépíthető, majd beavatkozás nélkül végrehajtható munkatervet. Az adatbányászat eredményeként kapott modell az újabb adatok kiértékeléséhez azonnal, vagy tárolva később, akár más rendszerbe integrálva is felhasználható. 

Az alapvető statisztikai módszereken és adattisztító eljárásokon felül rendelkezésre álló legfontosabb adatbányász eszközök:

 • Feature Selection/Variable Screening - legjobb leíró tulajdonságok keresése

 • General Slicer/Dicer Explorer with Drill Down - interaktív feltáró, áttekintő módszerek

 • Generalized Cluster Analisis - klaszteranalízis

 • General/CHAID Classification/Regression Trees - osztályozás és regresszió, döntési fák

 • Boosted Trees, Random Forest - szavazással összekapcsolt több fás modellek

 • Neural Networks, Intelligent Problem Solver, Code Generator - neuronhálós modellek

 • Association Rules - asszociációs szabályok feltérképezése

 • Generalized Additive Models, MARSplines, Machine Learning - további speciális modellek

 • Exponential Smoothing, ARIMA Models and Forecasting - idősor elemző modellek

 • Goodness of Fit, Lift/Gain Charts - több modell jóságának összevetése

 • Rapid Deployment - új adatok vizsgálata a modell alkalmazásával

Vissza a lap elejére

Statistica Sequence, Association and Link Analysis, SAL

Marketing adatok vizsgálatára, vásárlói szokások speciális elemzésére szolgáló eszközök gyűjteménye. Az eddig ismert leggyorsabb, skálázható algoritmusok felhasználásával egyszerre végzi el a szekvenciális és nem szekvenciális asszociációs szabályok keresését. A program a megfelelő szabályrendszer kidolgozására, modell építésére és alkalmazására, becslésre, előrejelzésre egyaránt használható.

Főbb jellemzői:

 • Felhasználóbarát kezelőfelület

 • Folytonos és kategorikus változók, egyszeres és többszörös választás típusú adatok kezelése

 • Új, hatékony szabálykereső algoritmus (a közismert a-priori helyett Tree-Building)

 • Hierarchikus Single-Linkage klaszteranalízis

 • Extrém méretű adatbázisok gyors feldolgozása, többszálú végrehajtás

 • Szimultán szabálykeresés több dimenzióban

 • Az alkalmazás alapjául szolgáló Statistica a hatékony eszközök gazdag választékával segít a kapott eredmények további gyors és mélyreható vizsgálatában

Vissza a lap elejére

Statistica Weight of Evidence

Bizonyítéksúly elemzés. A bizonyítéksúly elemzéssel felmérhető a prediktor változók egyes értékeinek hatása a bináris függő változóra. Az elemzés segíthet a változók közti komplex összefüggések leírásában, vagy egyszerűen a trendek felismerésében.

Az eredmény olyan kódolási szabályok sora, melyek alapján a numerikus és kategorikus változók is egyszerűsíthetők, kategóriáik összevonhatók. Az eljárás alkalmazása hatékonyabb modellépítéshez és könnyebben értelmezhető eredményekhez vezet.

További részletek Angol nyelvű oldal
Vissza a lap elejére

Statistica Code Deployment

A Statistica Data Miner analitikai moduljai a kialakított prediktív modellekhez PMML kódot generálnak.
Ez a modul számos további kódolási lehetőséget kínál, ami megkönnyíti a modellek felhasználását.

A választható nyelvek: C, C++, C#, Java, PMML, SAS, SQL Stored Procedure (C#), SQL User Defined Function (C#), Statistica Visual Basic

A programkód lehetővé teszi az eredmények használatát prediktív elemzéshez más alkalmazásban, adatbázisban, külső eszközökben, ezzel utat nyit az elosztott adatfeldolgozás, az adatbázisba, felhőbe, intelligens eszközökbe kihelyezett (Edge, IoT) feldolgozás felé.

 

Vissza a lap elejére

Statistica Process Optimization

Ez a komponens  lehetővé teszi az összetettebb gyártási folyamatok adatainak behatóbb elemzését, követését, a hibák legkorábbi felismerését, a folyamat optimalizálását.

A Statistica Process Optimization bármely folyamatra alkalmazható (általában nagy adatmennyiségre), bonyolult szervezeteknél, szolgáltatóknál, gyártóknál, folyamatos és szakaszos (batch) termelő folyamatoknál egyaránt.
A szoftvert a felhasználó egyénileg alakíthatja saját rendszeréhez, vagy a StatSoft mérnökei igazítják az adott feladathoz.

 • Egy egységes rendszeren belül az összes minőségellenőrző kártya, folyamatképesség-elemző és kísérlettervezési eljárás, Hat Szigma eljárás és kártya együtt használható a legmodernebb adatbányászati eszközök széles választékával

 • A program hozzákapcsolható valós idejű adatsorokhoz, és a felügyelő folyamat automatikusan figyelembe vesz minden újonnan keletkezett adatot (minta, megfigyelés stb.)

 • A programmal kezelhető adatok száma gyakorlatilag nem korlátozott

 • Külső adatbázisok mintavételezhetők meghatározott időközönként

 • Csoportkártya készítés, prediktív elemzések, kártyák

 • Hibaeredet vizsgálat, válasz-optimalizálás

Vissza a lap elejére

Statistica Text Miner

Alkalmazásával az előzetes rendszerezés nélküli, nyers szövegek értékes, jól hasznosítható információforrássá alakíthatók. (Pl. cégek honlapjainak, tematikus hírcsoportok anyagának rendszerezése; nyílt, internetes kérdőívek válaszainak elemzése vagy vitás ügyek teljes háttéranyagának nyilvántartása.)

 • Dokumentum formátumok: *.txt (text), *.pdf (Adobe), *.ps (PostScript), *.html, *.xml, *.doc, *.rtf ...

 • Megadható kizárási szabályok és listák a gyakran előforduló, de nem jelentéshordozó szavakra (pl. "to", "the")

 • Az előkészített dokumentum indexelhető: feljegyzésre kerül minden egyes szó előfordulása minden dokumentumban

 • A leggyakrabban használt, jellemző szavak kiválasztása

 • Klaszterező eljárások a hasonló dokumentumok klasztereinek azonosításához

 • Előrejelző adatbányászati eljárások a számszerű szövegjellemzők és más jellemzők (például orvosi diagnózis) összerendeléséhez

Vissza a lap elejére

Statistica Concurrent Networking (Opció)

A Statistica csomagok gépenkénti licencelése helyett választható a konkurens hálózati kiépítés. Ez a licenc a felhasználó hálózatába kötött gépeken korlátlan számú telepítést tesz lehetővé. A szerződésben megadott licenc szám (2 vagy több) a programot egyszerre használók számát korlátozza. A működés feltétele a felhasználók által folyamatosan elérhető szerver, melyre a licenc szerver telepíthető.

Vissza a lap elejére

Statistica Scorecard (Kiegészítő modul)

Scorecard modellek kialakítása, fejlesztése, ellenőrzése szolgáló eszközkészlet. Az eredmények a Rules builder modul alkalmazásával szabálysorként, PMML, XML formátumban is megjelennek.

Fő funkciói:

 • Adatelőkészítés

  • Feature selection, Változó kiválasztás – A legfontosabb változók kiemelése
  • Interactions+Rules – A kockázattal összefüggő változó-kombinációk felismerése
  • Attribute Building – Változók transzformálása, ideális kategóriaszám
 • Modellezés

  • Scorecard preparation – Scoring modell összeállítása, skálázása, dokumentálása
  • Survival – A törlesztés megszakadásának idejét is tartalmazó és becslő modell építése
  • Reject inference – Az elutasítottak adatainak szimulálása
 • Fejlesztés, hangolás

  • Model evaluation – Modellek összevetése (IV, KS, Gini, Divergence, HL, ROC, Lift/Gain...)
  • Cut-off – Elfogadási határok finomhangolása ROC görbe és szimulált profit alapján
  • Score cases – Új esetek vizsgálata kiválasztott scoring modell alapján, dokumentálás
  • Callibration – Prediktált és tapasztalt Probability of Default összevetése
 • Követés

  • Population stability – Populáció hasonlósági/torzulási teszt
 • Modell alkalmazás

  • Scoring – Kiértékelés, a modell alkalmazása

További részletek Angol nyelvű oldal
Vissza a lap elejére

© Copyright 2024 StatSoft Hungary