Termékek
 
 
 

 
Egyedülálló jellemzők
 
 

Statistica Comprehensive


A termékcsalád legnagyobb tagja a Statistica Data Comprehensive csomag, amely az analitikai képességek legszélesebb skáláját kínálja. Tartalmazza az adatbányászat, üzleti intelligencia, ipari statisztika, folyamat optimalizálás fejlett eszközeit, a statisztikai modellek hatékony felhasználásának lehetőségeit, valamint speciális modulokat hálózatelemzéshez, termékkövetéshez és stabilitásvizsgálathoz.

A Statistica Comprehensive csomagnak része a konkurens hálózati licenckezelés és több olyan szerver modul, amely a kisebb csomagokhoz kiegészítésként vásárolható:

 • Statistica Server: adatbázis és webszerver alapú infrastruktúra, hozzáférés jogosultság szerint, eszközök és eredmények megosztása, validálhatóság, több szerveres megoldások
 • Monitoring & Alerting Server: nagyszámú termelési jellemző párhuzamos statisztikai felügyelete
 • Data Entry Server: web alapú egyéni adatbevitel

A Statistica Comprehensive csomag komponensei:

Statistica Desktop Base, Advanced, Industrial, MSPC, Reporting Tables
Statistica ETL Adattárház építő, előfeldolgozó eszköztár
Statistica Rules Builder Szabályrendszer kezelő modul
Statistica VEPAC Speciális varianciaanalízis
Statistica Pi Connector OSI PI idősoros adatok elérése
Statistica Data Miner Adatbányász rendszer
Statistica Sequence, Association
and Link Analysis, SAL
Eszközkészlet marketing adatok elemzéséhez
Statistica Weight of Evidence Bizonyítéksúly elemzés
Statistica Code Deployment Modell kód beágyazás
Statistica Process Optimization SPC (folyamatellenőrzési) adatbányász rendszer
Statistica Text Miner Szöveges információ feldolgozása adatbányászathoz
Statistica Server Vállalati alkalmazás feltételeit biztosító kiegészítés
Statistica MAS Folyamatfigyelő és riasztó központ
Statistica Web Data Entry Web alapú adatrögzítést biztosító kiegészítés
Statistica Product Traceability Termékbe épülő komponensek követése
Statistica Stability and Shelf Life Analysis Stabilitásvizsgálat
Statistica Network Analytics Hálózatelemzés

A Statistica Comprehensive csomag bővítési lehetőségei:

Statistica Scorecard Scorecard építő és kezelő eszköz
Statistica Live Score Server Nagy teljesítményű modell kiértékelő szerver

Statistica ETL: Extract, Taransform and Load 

A Statistica ETL lehetővé teszi a Statistica programok hatékony adatfeldolgozó, szűrő, aggregáló képességeinek kihasználását speciális adatforrások esetén is. A program segítségével összegyűjthetők és elemzéshez optimalizált formában, adattárházba tölthetők az általánosan használt Microsoft SQL, Oracle adatbázisokból és az eltérő felépítésű, konvertálást igénylő, speciális formátumú forrásokból (mint például a folyamat adatokat tároló OSI Pi) származó adatok.

A rendszer fő funkciói:

 • Extract. Hatékony platform a több adatbázisból érkező adatok, metaadatok kezelésére

 • Transform. Egyedülálló eszköztár a hagyományosan nehezen kezelhető konverzióval, időbélyeg vagy azonosító alapú egyeztetéssel, egyesítéssel járó adatfeldolgozási műveletekhez

 • Load. Az előző lépésekben gyűjtött és előkészített adatok adattáblákba töltése, további vizsgálatra kész formátumban

A Statistica ETL a gyártási adatok előfeldolgozásával elhárítja az eltérő mintaelemszámokból eredő problémákat, amelyek például a PLS/PCA modellre épülő minőségellenőrzésnél vagy a Statistica Server valós idejű vizsgálatainál jelentkeznek. Egy másik tipikus alkalmazási terület az eltérő időközönként mért gyártási adatok egyeztetése, akár a gyakrabban rögzített adatok összesítésével, akár a ritkábban mértek ismétlésével (például historikus erőművi adatok alapján a teljesítmény vizsgálatához a percenként mért égési jellemzőket a naponta gyűjtött üzemanyag adatokkal).

Vissza a lap elejére

Statistica Rules Builder

A Statistica Rules Builder döntési szabályrendszer építésére, kezelésére szolgál, valamint a szabályrendszer automatikus végrehajtására.

A Statistica Rules Builder a prediktív analitikai eszközökön alapuló üzleti intelligencia alkalmazások kulcseleme: használatával felépíthető és alkalmazható az adott szervezet üzleti döntéseit meghatározó szabályrendszer (Business Rules Engine).

A prediktív analitikai modellek, a stratégiai szempontok, a törvények és helyi rendelkezések figyelembe vételével felépített működési szabályok alapján automatikus döntési javaslatokkal növeli a szervezetek döntési hatékonyságát. A korábbi események statisztikai elemzése segít az üzleti célok, majd a működési szabályok pontosításában, ezáltal az ügyfelek megtartásában, a teljesítmény növelésében, a kockázatok csökkentésében és még sok más területen. A rendszer fő előnyei:

 • Minden eddiginél egyszerűbb a becslés, a tervezés és a minőségi problémák kezelése. Pontosan felmérhető a vevők, szállítók és stratégiai lehetőségek üzleti értéke

 • Lehetővé teszi a modell gyors módosítását, hogy az tökéletesen megfeleljen a változó követelményeknek

 • A bonyolult és folyamatosan frissített prediktív modelleket tartalmazó komplex döntési szabályok gyors alkalmazása a legfrissebb adatokon jelentős üzleti előnnyel jár

 • Iparágak széles körében eredményesen alkalmazható, megoldást jelent többek között a biztosítási és banki kockázatkezelés vagy a marketing és a gyártás területén felmerülő feladatokra.

Vissza a lap elejére

Statistica Variance Estimation and Precision

Eszközkészlet a rögzített és véletlen faktorokkal végzett kísérletek eredményeinek kiértékeléséhez, a variancia összetevőinek becslésére, a precizitás meghatározására, a rögzített hatások összehasonlításához.
 

 • REML - Restricted Maximum Likelihood Estimation módszer

 • Új grafikonok a függőváltozók és a varianciakomponensek szemléletes ábrázolásához

 • Több függőváltozó rugalmas kezelése

Vissza a lap elejére

Statistica PI Connector

A Statistica programok számára elérhetővé és feldolgozhatóvá teszi az iparban széles körben használt OSIsoft PI rendszerben idősorként tárolt adatokat.

Az OSIsoft PI rendszerét a gyártási folyamatok, az energiaipar, a szolgáltatások és számos más terület alkalmazza változatos céllal, például kockázatkezeléshez vagy döntéstámogatáshoz.

A Statistica PI Connector alkalmazásával az OSIsoft PI rendszerben időbélyegekkel tárolt adatokat tallózni vagy importálni lehet, a program a különböző időpontokban rögzített értékek interpolációjával előállítja a statisztikai elemzésre alkalmas adatszerkezetet.

Vissza a lap elejére

Statistica Data Miner

Az adatbányászati módszerek széles választékát kínálja egy csomagban, ikon alapú, könnyű használatot biztosító felhasználói felülettel.
A Statistica Data Miner az adatbányászat minden alkalmazási területének megfelelő, komplex elemző eljárásokat tartalmaz. A Statistica programcsalád professzionális adatelérési technológiáira, elemző és ábrázoló képességeire alapozva kétféle lehetőséget kínál az adattömeg vizsgálatához: közvetlenül indítható interaktív módszereket, valamint az elemenként, grafikus felületen felépíthető, majd beavatkozás nélkül végrehajtható munkatervet. Az adatbányászat eredményeként kapott modell az újabb adatok kiértékeléséhez azonnal, vagy tárolva később, akár más rendszerbe integrálva is felhasználható. 

Az alapvető statisztikai módszereken és adattisztító eljárásokon felül rendelkezésre álló legfontosabb adatbányász eszközök:

 • Feature Selection/Variable Screening - legjobb leíró tulajdonságok keresése

 • General Slicer/Dicer Explorer with Drill Down - interaktív feltáró, áttekintő módszerek

 • Generalized Cluster Analisis - klaszteranalízis

 • General/CHAID Classification/Regression Trees - osztályozás és regresszió, döntési fák

 • Boosted Trees, Random Forest - szavazással összekapcsolt több fás modellek

 • Neural Networks, Intelligent Problem Solver, Code Generator - neuronhálós modellek

 • Association Rules - asszociációs szabályok feltérképezése

 • Generalized Additive Models, MARSplines, Machine Learning - további speciális modellek

 • Exponential Smoothing, ARIMA Models and Forecasting - idősor elemző modellek

 • Goodness of Fit, Lift/Gain Charts - több modell jóságának összevetése

 • Rapid Deployment - új adatok vizsgálata a modell alkalmazásával

Vissza a lap elejére

Statistica Sequence, Association and Link Analysis, SAL

Marketing adatok vizsgálatára, vásárlói szokások speciális elemzésére szolgáló eszközök gyűjteménye. Az eddig ismert leggyorsabb, skálázható algoritmusok felhasználásával egyszerre végzi el a szekvenciális és nem szekvenciális asszociációs szabályok keresését. A program a megfelelő szabályrendszer kidolgozására, modell építésére és alkalmazására, becslésre, előrejelzésre egyaránt használható.

Főbb jellemzői:

 • Felhasználóbarát kezelőfelület

 • Folytonos és kategorikus változók, egyszeres és többszörös választás típusú adatok kezelése

 • Új, hatékony szabálykereső algoritmus (a közismert a-priori helyett Tree-Building)

 • Hierarchikus Single-Linkage klaszteranalízis

 • Extrém méretű adatbázisok gyors feldolgozása, többszálú végrehajtás

 • Szimultán szabálykeresés több dimenzióban

 • Az alkalmazás alapjául szolgáló Statistica a hatékony eszközök gazdag választékával segít a kapott eredmények további gyors és mélyreható vizsgálatában

Vissza a lap elejére

Statistica Weight of Evidence

Bizonyítéksúly elemzés. A bizonyítéksúly elemzéssel felmérhető a prediktor változók egyes értékeinek hatása a bináris függő változóra. Az elemzés segíthet a változók közti komplex összefüggések leírásában, vagy egyszerűen a trendek felismerésében.

Az eredmény olyan kódolási szabályok sora, melyek alapján a numerikus és kategorikus változók is egyszerűsíthetők, kategóriáik összevonhatók. Az eljárás alkalmazása hatékonyabb modellépítéshez és könnyebben értelmezhető eredményekhez vezet.

További részletek Angol nyelvű oldal
Vissza a lap elejére

Statistica Code Deployment

A Statistica program analitikai moduljaival kialakított leíró modellek numerikus megjelenítésén túl ez az eszköz programkódot is előállít.

A programkód lehetővé teszi az eredmények használatát prediktív elemzéshez más alkalmazásban, adatbázisban, külső eszközökben, ezzel utat nyit az elosztott adatfeldolgozás, az adatbázisba, felhőbe, intelligens eszközökbe kihelyezett (Edge, IoT) feldolgozás felé.

Vissza a lap elejére

Statistica Process Optimization

Ez a komponens  lehetővé teszi az összetettebb gyártási folyamatok adatainak behatóbb elemzését, követését, a hibák legkorábbi felismerését, a folyamat optimalizálását.

A Statistica Process Optimization bármely folyamatra alkalmazható (általában nagy adatmennyiségre), bonyolult szervezeteknél, szolgáltatóknál, gyártóknál, folyamatos és szakaszos (batch) termelő folyamatoknál egyaránt.
A szoftvert a felhasználó egyénileg alakíthatja saját rendszeréhez, vagy a StatSoft mérnökei igazítják az adott feladathoz.

 • Egy egységes rendszeren belül az összes minőségellenőrző kártya, folyamatképesség-elemző és kísérlettervezési eljárás, Hat Szigma eljárás és kártya együtt használható a legmodernebb adatbányászati eszközök széles választékával

 • A program hozzákapcsolható valós idejű adatsorokhoz, és a felügyelő folyamat automatikusan figyelembe vesz minden újonnan keletkezett adatot (minta, megfigyelés stb.)

 • A programmal kezelhető adatok száma gyakorlatilag nem korlátozott

 • Külső adatbázisok mintavételezhetők meghatározott időközönként

 • Csoportkártya készítés, prediktív elemzések, kártyák

 • Hibaeredet vizsgálat, válasz-optimalizálás

Vissza a lap elejére

Statistica Text Miner

Alkalmazásával az előzetes rendszerezés nélküli, nyers szövegek értékes, jól hasznosítható információforrássá alakíthatók. (Pl. cégek honlapjainak, tematikus hírcsoportok anyagának rendszerezése; nyílt, internetes kérdőívek válaszainak elemzése vagy vitás ügyek teljes háttéranyagának nyilvántartása.)

 • Dokumentum formátumok: *.txt (text), *.pdf (Adobe), *.ps (PostScript), *.html, *.xml, *.doc, *.rtf ...

 • Megadható kizárási szabályok és listák a gyakran előforduló, de nem jelentéshordozó szavakra (pl. "to", "the")

 • Az előkészített dokumentum indexelhető: feljegyzésre kerül minden egyes szó előfordulása minden dokumentumban

 • A leggyakrabban használt, jellemző szavak kiválasztása

 • Klaszterező eljárások a hasonló dokumentumok klasztereinek azonosításához

 • Előrejelző adatbányászati eljárások a számszerű szövegjellemzők és más jellemzők (például orvosi diagnózis) összerendeléséhez

Vissza a lap elejére

Statistica Server

Ez a kiegészítés a vállalati felhasználás igényeinek megfelelő tulajdonságokkal, jogosultságfüggő beléptetéssel, erőforrások megosztásával, web alpú interfésszel, több szerveres architektúrával, adatbázis szerverben futó elemzéssel és további lehetőségekkel bővíti a Statistica Data Scientist, Analyst vagy Modeler csomagok képességeit.

A Statistica Server komponenssel kiegészített alapcsomagok biztos alapként szolgálnak bármilyen alkalmazás, például általános adatelemzés, üzleti intelligencia alkalmazás, lokális és globális vállalati minőségbiztosítási megoldás kialakításához. Hatékony adatbáziskezeléssel, valós időben nyomon követheti a termelési folyamatot, hiba esetén riaszthat.

A többfelhasználós szoftverrendszer biztosítja a következő lehetőségeket:

 • Csoportmunkát, tudás-megosztást segítő eszközök

 • Kapcsolódás bármely külső adatforráshoz

 • Automatikus riportgenerálás

 • Távoli adatforrások optimalizált, helyben végzett feldolgozása

 • Adatbázis szerverben futó elemzés (In-database Analytics)

 • Intuitív lekérdező és szűrő eszközök

 • Online adatfigyelés, riasztás lehetősége

 • Könnyen használható adminisztrációs eszközök

 • Automatikusan készülő, igény szerinti jelentés, mely akár az intraneten is hozzáférhetővé tehető

 • Valós idejű elemzési eszközök

 • A felhasználói csoportok munkáját segítő funkciók, adatok, lekérdezések megosztása

 • Varázslókkal segített rendszeradminisztrátori eszközök

 • Gyors hozzáférés analízisekhez és jelentésekhez

 • Beépített biztonsági, jogosultsági rendszer

 • Igény szerint kialakítható riasztási rendszer, ok és beavatkozás naplózási lehetőséggel

 • Interaktív lekérdezési lehetőségek

 • Integráció külső alkalmazásokkal (MS Word, MS Excel, webböngészők)

 • Lehetőségek további bővítésekre és testre szabásra

 • Integráció meglévő vállalati környezetbe (például ERP)

Web szerver

A Statistica Server használói a szabadon választott webböngésző felületen érik el a Statistica funkcióit, bárhonnan, bármikor dolgozhatnak a számukra hozzáférhető adatokkal, elemzéseket végezhetnek bármely, internet vagy intranet kapcsolattal ellátott számítógépről.

A desktop Statistica  alkalmazással is rendelkező felhasználók a számításigényesebb feladataik feldolgozását a szerveren, a többit helyben is végezhetik.

A rendszer kompatibilis az összes főbb platformmal, amelyet internet szerverek használnak (UNIX Apache, Microsoft IIS), működőképes mind Microsoft, mind Sun/Java környezetben.  Munkába állítása nem igényel semmiféle változtatást a meglévő tűzfal vagy egyéb internet/intranet biztonság rendszeren. A nyitott felépítés alapelveinek megfelelően számos fejlesztési lehetőséget biztosít, ezek az ipari szabványnak tekinthető Visual Basic, C++, HTML és XML nyelveken alapulnak.

 A termék számos, böngészővel kezelhető dialógusablakot tartalmaz, amelyek segítségével adatelemzések végezhetők, s azok eredményei megtekinthetők. Ezek a dialógusok testre szabhatók, így az adott feladatnak legjobban megfelelő felhasználói felület egyszerűen kialakítható, és új funkciókat vezérlő dialógusokkal is kiegészíthető. Például, egy konfigurálható gombokat tartalmazó, egyszerű dialógusablak beépíthető a böngésző eszközsorába, s minden egyes gombjához hozzárendelhető egy adatelemzési műveletsorozat, a végeredmények grafikus összefoglalásával.

Több szerveres architektúra

A Statistica Server támogatja a többprocesszoros, többszálú párhuzamos feldolgozást és rugalmasan skálázható több szerver, klaszter alkalmazásával is. A web szerver, mint felület mögött dolgozó Statistica feldolgozó motor működhet a web szerverrel azonos gépen, de a számításigény függvényében megvalósítható több processzoron több szerveren is.

A program támogatja a többprocesszoros rendszereket, az erőforrások megosztását, a szerverek terhelésének automatikus szabályozását, belső cloud computing rendszerekben is alkalmazható.

A több fizikai szerveren megosztható, párhuzamosítható munkavégzés a szuperszámítógépeken szokásos eljárás, mely jelentős teljesítmény-előnyt eredményez a hardver optimális kihasználásával. A Statistica fejlett modellező algoritmusainak és modell kiértékelő eljárásainak használata során a Statistica Server alkalmazásával kihasználhatók a párhuzamos feldolgozás lehetőségei.

Statistica Document Management System  

Biztonsági dokumentumkezelő rendszer, amely teljes körű megoldást nyújt az elektronikus dokumentumok nyomon követéséhez és használatához. Lehetővé teszi minden adatformátum gyors, biztonságos tárolását, verziókövetését, keresését, kísérőadatok kezelését.

A program működése kielégíti az Food and Drug Administration ügyvitelre vonatkozó előírásait (FDA 21 CFR Part 11) és megfelel az ISO 9000, 9001 és 14001 dokumentumkezelésre vonatkozó követelményeinek.

 • Egyszerű kezelhetőség.

 • A program használható önállóan, kapcsolódik Statistica Server termékeinkhez és egyedi fejlesztéssel hívható bármely más, így Statistica alkalmazásokból is.

 • A dokumentumkezelő felület web böngészőn át is elérhető.

 • A 21 CFR Part 11 szabványnak megfelelő adatbiztonság. Elektronikus aláírás; többszintű, kifinomult jelszavas védelem.

 • Kompatibilis az Open Document Management API (ODMA) és a Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) szabványokkal.

 • Korlátlanul méretezhető.

 • Központi adminisztráció, jogosultságok részletes szabályozása.

 • A dokumentumtárból a bevitt dokumentumok véglegesen nem törölhetők, a módosított változatok külön tárolódnak, sohasem írhatják felül az eredeti dokumentumot.

 • A dokumentumokkal elvégzett minden művelet rögzítésre kerül. Jogosult személyek megtekinthetik a dokumentumot és annak történetét, korábbi változatait, a módosítások adatait (ki, mikor, megjegyzések).

 • A dokumentumok szerkeszthető formátumban és opcionálisan archív (csak olvasható, elektronikus aláírással ellátott) formátumban is tárolhatók.

 • Definiálható jóváhagyási eljárás. A dokumentumokhoz az arra jogosultak különböző szintű jóváhagyásokat jegyezhetnek be (láttam, jóváhagyva, engedélyezve...).

 • Az adatbázis meghatározott, szűrőfeltételek által kiválasztott részeiről biztonsági másolat készíthető.

 • Sokrétű lehetőség a dokumentumok visszakeresésére.

Vissza a lap elejére

Statistica Monitoring and Alerting Server

Folyamatfigyelő és riasztó központ. Lehetővé teszi a folyamatok és kritikus gyártási paraméterek folyamatos, automatikus nyomon követését. A MAS a Statistica Server  rendszerre épülő, hatékony automatikus rendszer, mely számtalan kritikus paramétert figyel egyidejűleg, adott feltételek teljesülése esetén riaszt, a helyzettől függően beavatkozik, illetve informatív állapotjelentéseket juttat el az arra jogosult felhasználókhoz.

A Statistica rugalmas, megbízható adatbázis-integrációs eszközeit alkalmazva definiálható a vizsgálandó paraméterek köre. A MAS közvetlenül beépül a meglévő mérési adatgyűjtő rendszerbe, együttműködik a különböző adatkezelő rendszerekkel, adattárházakkal, illetve folyamatfigyelő rendszerekkel (pl. laboratóriumi információs rendszer (LIMS)).

A riasztási feltételek könnyen megfogalmazhatók, legyen szó akár egy konstans beavatkozási határról, akár egy összetett modellből folyamatosan számolandó határérték figyeléséről. Minden megfigyelt paraméterhez összetett beavatkozási utasítás rendelhető, például az érdekeltek e-mail értesítést kaphatnak, és üzenet küldhető OPC klienseknek is.

A monitorozási funkciók megadásánál a Statistica teljes analitikai tudása rendelkezésre áll, többek között:

 • Quality Control charts – minőségellenőrző kártyák

 • Process Capability – folyamatképesség-vizsgálat

 • Multiple Linear Regression – többváltozós lineáris regresszió

 • Partial Least Squares Regression – legkisebb négyzetek

 • Principal Components Analysis (PCA) – főkomponens-analízis

 • Neural Networks – neurális hálózatok

 • Support Vector Machines, MARSplines és más módszerek

 • Classification and Regression Trees – döntési fák (osztályozás)

 • Time Series – idősorelemzés

Vissza a lap elejére

Statistica Web Data Entry

A Statistica Server termékek adatrögzítést támogató funkciójának böngészőben használható, web alapú változata.

A Statistica Server programban megadott adatszerkezet - minőségi jellemzők, azonosító adatok, adatrögzítési rend - alapján a Statistica Web Data Entry biztosítja a felhasználók számára a teljes adatbevitelt web böngészőn keresztül.

A rendszer a felhasználók azonosítása, a megfelelő adatrögzítő táblázat megjelenítése után ellenőrzi a bevitelt, módot ad másik személy általi ellenőrzésére, jóváhagyására, emailben is jelezheti a bevitt adatok jóváhagyási státuszát.

A program az adatbevitelről naplót vezet. A rögzített és jóváhagyott adatok az adatbázisba kerülnek, további elemzésre készen. 

Vissza a lap elejére

Statistica Product Traceability

A Statistica Server és Statistica Web Data Entry kiegészítés mellé választható..

A Statistica Server programban megadott adatszerkezet - minőségi jellemzők, azonosító adatok, adatrögzítési rend - alapján a Statistica Web Data Entry biztosítja a felhasználók számára a teljes adatbevitelt web böngészőn keresztül.

A rendszer a felhasználók azonosítása, a megfelelő adatrögzítő táblázat megjelenítése után ellenőrzi a bevitelt, módot ad másik személy általi ellenőrzésére, jóváhagyására, emailben is jelezheti a bevitt adatok jóváhagyási státuszát.

A program az adatbevitelről naplót vezet. A rögzített és jóváhagyott adatok az adatbázisba kerülnek, további elemzésre készen. 

Vissza a lap elejére

Stability and Shelf Life Analysis

A terméktulajdonságok toxikológiai, mikrobiológiai, fizikai és kémiai stabilitásának, a termék eltarthatóságának megbízható becslése több iparágban fontos kérdés. A gyógyszerek és más, idővel megváltozó minőségű termékek stabilitásvizsgálatához standard eljárásokat kínál ez a kiegészítés.

Főbb tulajdonságok:

 • Vizsgálati tervek, adatok nyilvántartása

 • Adatok elemzése, stabilitás becslése

 • A felügyeleti szervek elvárásainak és helyi igényeknek megfelelő jelentések

Vissza a lap elejére

Statistica Scorecard (Kiegészítő modul)

Scorecard modellek kialakítása, fejlesztése, ellenőrzése szolgáló eszközkészlet. Az eredmények a Rules builder modul alkalmazásával szabálysorként, PMML, XML formátumban is megjelennek.

Fő funkciói:

 • Adatelőkészítés

  • Feature selection, Változó kiválasztás – A legfontosabb változók kiemelése
  • Interactions+Rules – A kockázattal összefüggő változó-kombinációk felismerése
  • Attribute Building – Változók transzformálása, ideális kategóriaszám
 • Modellezés

  • Scorecard preparation – Scoring modell összeállítása, skálázása, dokumentálása
  • Survival – A törlesztés megszakadásának idejét is tartalmazó és becslő modell építése
  • Reject inference – Az elutasítottak adatainak szimulálása
 • Fejlesztés, hangolás

  • Model evaluation – Modellek összevetése (IV, KS, Gini, Divergence, HL, ROC, Lift/Gain...)
  • Cut-off – Elfogadási határok finomhangolása ROC görbe és szimulált profit alapján
  • Score cases – Új esetek vizsgálata kiválasztott scoring modell alapján, dokumentálás
  • Callibration – Prediktált és tapasztalt Probability of Default összevetése
 • Követés

  • Population stability – Populáció hasonlósági/torzulási teszt
 • Modell alkalmazás

  • Scoring – Kiértékelés, a modell alkalmazása

További részletek Angol nyelvű oldal
Vissza a lap elejére

Live Score Server (Kiegészítéő modul)

A Statistica adatbányászati technológiára épülő alkalmazásai teljes és hatékony rendszert biztosítanak az adatbányászat minden lépéséhez, az adatok kigyűjtésétől a modellek építéséig és validálásáig. Gyakori, hogy az adatbányászat és prediktív modellezés legfontosabb lépése a modell integrálása az üzleti folyamatba. Erre a feladatra ad megoldást a Statistica Live Score szerver. A Statistica Live Score többszálas, hatékony, platform független központi kiértékelést biztosít az üzleti alkalmazások számára.

Alkalmazási példák:

 • Hitelminősítés ügyfélszolgálati alkalmazásokhoz (call-center vagy web alapú)

 • Ügyfélszegmentáció, up-sell-cross-sell ajánlatok

 • Lemorzsolódás jelzése ügyfélszolgálati és marketinges felhasználóknak

 • Visszaélések korai felismerése

Vissza a lap elejére

© Copyright 2024 StatSoft Hungary