Alkalmazások
 
 
 

 
Egyedülálló jellemzők
 
 

Hat Szigma eszközök


A Statistica program elemző eszközként felhasználható a Hat Szigma módszertan bármilyen léptékű alkalmazása során.  

A Hat Szigma módszertan a mérésre és elemzésre helyezi a hangsúlyt, ezért alkalmazásához teljes tudású statisztikai elemző szoftverre van szükség. A Statistica program tartalmazza mindazokat az adatkezelő, elemző és grafikai eszközöket, melyekre a Hat Szigma zöldöves, feketeöves és feketeöves mestereknek (Green Belt, Black Belt, Black Belt Master) szükségük lehet az adatfeldolgozás, a legfontosabb faktorok megállapítása és az adatokra alapozott döntések meghozatala során.


A Hat Szigma
alkalmazásokhoz használható:

  • Statistica Analyst – egyetlen számítógépen, személyi használathoz

  • Statistica Data Scientist, Statistica Server kiegészítéssel – vállalati rendszer több felhasználó közös munkájának elemző platformjaként, biztonsági hozzáférési rendszerrel, központi adminisztrációval, elemző templátokkal, automatizált jelentéskészítéssel

A Statistica program Ipari Statisztika és Hat Szigma menüje elérhetővé teszi a Statistica átfogó és hatékony elemzőeszköz-készletét. A Hat Szigma menü a DMAIC jelrendszernek megfelelően csoportosítva  sorolja fel az egyes lépésekhez tartozó eljárásokat.

A felhasználó egy Hat Szigma eszköztárat is megjeleníthet, melyből közvetlenül elérheti az öt DMAIC lépésnek megfelelő öt almenüt.

A Statistica Data Scientist + Server a csoportmunka szempontjainak figyelembevételével tervezett, a helyi igényekhez rugalmasan illeszthető, teljes tudású szoftverkörnyezet. Az egyedülálló kapcsolódási technológiákon alapuló programot a helyi és globális vállalati minőségbiztosítási és -fejlesztési Hat Szigma alkalmazásokhoz fejlesztették ki. A termelési szinten valósidejű követést, riasztást, a mérnökök számára teljes körű elemző eszköztárat kínál, a vezetés számára pedig összetett jelentéseket készít automatikusan.

A Statistica Data Scientist + Server web-alapú, webböngésző programmal megjeleníthető kezelőfelülettel is rendelkezik, amely speciális Hat Szigma jelentésgeneráló és interaktív lekérdező eszközöket is alkalmaz.

A vállalati rendszer jellemzői:

  • Testreszabott kezelőfelület a gépkezelők, mérnökök, vezetők, elemzők számára.

  • Testreszabott kezelőfelület minden Hat Szigma szakértői szint számára, a kiszolgáló személyzet elvárásainak megfelelő, egyszerűsített felülettől a zöldövesek (Green Belt) feladataihoz igazodó fejlettebb eszközkészleten át egészen a feketeöves mestereknek (Black Belt Master) készült, összetett adatbányászati, elemző és megjelenítő környezetig.

  • A közös munkát segítő funkciók (megosztható kereső-kifejezések, speciális alkalmazások). nélkülözhetetlenek az egész szervezetre kiterjedő Hat Szigma projekt megvalósításához.

  • Teljesen automatizált grafikus folyamatkövetés és minőségfejlesztés a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával.

  • Együttműködés a már használatban lévő MRP, LIMS, ERP vagy más adattároló rendszerekkel.


Kérjük jelezze, ha további információra van szüksége

  • a Hat Szigma módszertanról,

  • a Hat Szigma tanfolyamokról, vagy

  • a kapcsolódó Statistica termékekről.

© Copyright 2024 StatSoft Hungary