A Statistica 10 újdonságai


Teljesítmény

A Statistica 10 teljesítményét jelentősen tovább növeli a 64 bites CPU architektúra automatikus kihasználása és a többszálú végrehajtás nagyfokú optimalizálása. Számos adatkezelési és -elemzési funkció (C&RT, CHAID, Általános lineáris modellek stb.), amelyek végrehajtása a kilences verzióban még egy szálon futott, most a gyors, többszálas végrehajtásra optimalizálva ki tudja használni a több processzoros rendszerek vagy a több magos CPU-k lehetőségeit.

TeljesítményIntegráció és kapcsolódásAdat vizualizációFelhasználói felület, ergonómia
StatisztikákAdatbányászatStatistica Enterprise ●  További újdonságok

Integráció és kapcsolódás


SharePoint
(Minden termék)

A Statistica 10-es termékekben a dokumentumok beolvasásánál (és kiírásánál) új opcióként közvetlenül elérhető a Microsoft SharePoint, a leggyorsabban fejlődő dokumentumkezelő rendszer. A Statistica program felhasználói felületén keresztül dokumentumainkat mostantól kényelmesen beírhatjuk (check in) a SharePoint tárba, vagy szerkesztésre lefoglalhatjuk (check out) az ott tárolt dokumentumokat. Legjobb tudomásunk szerint jelenleg a Statistica 10 az egyetlen analitikai- és adatbányász alkalmazás, amelybe tökéletesen integrálva van ez a funkció.


Office 2010
(Minden termék)

A Statistica lehetőséget nyújt az Office 2007-es és 2010-es fájlok közvetlen importálására, azok formázási adatait is beleértve. Ez az új technológia az Excel 2007 és 2010 fájlok importálását a hibatűrés és a sebesség tekintetében is tovább tökéletesíti. Az Excel 2007/2010 exportálás és importálás már a formázott cellákat is kezeli.


OLAP
(Minden termék)

A STATISTCA Query most már képes adatot lekérdezni az OLAP kocka adatszolgáltatóktól, mint a Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services vagy a SAP Business Warehouse. Az MDX lekérdezések megadhatók egy „fogd és vidd” (drag and drop) felületen, vagy a MDX kód közvetlen beírásával (jelenleg e funkció Béta változata használható).


Statistica
PI Connector
(Kiegészítő termék)

A Statistica 10-ben egyszerűbb a Statistica PI Connector kiegészítés kezelése. A PI System a valós idejű adattárolás speciális  eszköze, az OSIsoft LLC terméke. A PI Data Historian rendszerben tárolt adatok elérését biztosító Statistica PI Connector kiegészítés a tízes verzió része lett, így nincs szükség külön telepítőre.

TeljesítményIntegráció és kapcsolódásAdat vizualizációFelhasználói felület, ergonómia
StatisztikákAdatbányászatStatistica Enterprise ●  További újdonságok

Adat vizualizáció


Áttekintés

Jelentős fejlesztésen ment át a Statistica Graph megjelenítési technológia, amely így már automatikusan észleli és kihasználja a hardveres videó gyorsítást, amit nem csak a felső-, hanem a legtöbb középkategóriás asztali vagy hordozható munkaállomás videokártyája támogat.

Ennek eredményeképp a megjelenítés nem csak gyorsabb, de lehetővé teszi új technikák alkalmazását, mint a képsimítás és a finomabb színátmenet (grádiens). Minden Statistica grafikon számára igényesebb megjelenést biztosítanak az új kitöltő színek, színátmenetek, illetve az egyenletesebben rajzolt vonalak (görbék és felületek esetén egyaránt). A fejlesztés további eredményeként a Statistica ablakokban (önállóan vagy munkafüzetben) megjelenő grafikonok interaktív szabályozó csúszkákkal egészülnek ki, (ezek az ablak alján találhatók, lásd a képeket) amelyek segítségével valós időben szabályozhatóak az új megjelenítési funkciók. A fejlesztések eredményeként az összes grafikon kinézetének szembeötlő javulásán túl olyan új elemző, feltáró eszközök is megjelentek, mint a nagy adattömeg trendjének felfedezését segítő fokozatos áttetszőség vezérlés, vagy a térhatású diagramok egyszerű vertikális és horizontális forgatását biztosító eszközök.


Interaktív skálázás

A felhasználó már közvetlenül módosíthatja a grafikonok skálázását: az egérrel a skála elejét vagy végét elhúzva változik az ábrázolt tartomány mérete. A skálázás hatékony grafikus feltáró eljárás, a grafikon összenyomásával, vagy a kívánt részek széthúzásával könnyedén felfedezhetőek a rejtett trendek.

ð


Interaktív eltolás
(Panning)

Közvetlenül eltolható a grafikonon ábrázolt tartomány:  az egérrel a skálázás középső része megragadható és jobbra vagy balra mozdítható. Az interaktív eltolás hatékony feltáró technika, segíti a nehezen észlelhető trendek felfedezését.


Átlátszóság

A Statistica 10 a grafikon ablakok alján elhelyezett csúszkával lehetővé teszi a rajzfelület és az átfedő markerek átlátszóságának vezérlését (ehhez a funkcióhoz Windows Vista SP2 vagy Windows 7 szükséges). Az átlátszóság szabályozásával rejtett trendek fedezhetők fel nagyon sűrűn elhelyezkedő adatpontok átlátszóvá tételével, leginkább a különösen nagy adathalmazból generált pontdiagramok esetén.

ð

A képeken a cél az optimális sűrűség beállítása, a „tintapaca” hatást keltő, nagy mennyiségű véletlen pont (fehér zaj) által takart minták felfedése végett. Az átlátszóság további előnye, hogy átfedés esetén is biztosítja a grafikon minden részletének láthatóságát.

Referenciavonalak

A referenciavonalak egyszerű megrajzolásában segítenek az új Reference Lines opciók, melyeket a Graph Options menüből lehet elérni.


Interaktív szövegszerkesztés

A grafikonokon megjelenő szövegek már közvetlenül, külön ablak megnyitása nélkül is szerkeszthetők. Továbbra is rendelkezésre áll az összes felirat szerkesztését, részletes formázását biztosító dialógus ablak is.

TeljesítményIntegráció és kapcsolódásAdat vizualizációFelhasználói felület, ergonómia
StatisztikákAdatbányászatStatistica Enterprise ●  További újdonságok

Felhasználói felület, ergonómia


Áttekintés

A Statistica 10-ben az emberi tényezők kutatásában elért legújabb tudományos eredmények figyelembevételével számos fejlesztés valósult meg a kényelem és a felhasználói élmény javítása érekében. A két legfontosabb szempont a szem terhelésének csökkentése és az ember-számítógép kapcsolat hatékonyságának fejlesztése volt.
A Statistica 10 az újragondolt megjelenítési megoldásoknak és az új ikonográfiának köszönhetően hatékonyabb és jobb felhasználói felülettel rendelkezik.


Szalagmenü
(Minden termék)

A szalagmenük is jelentősen megújultak, a szimbólumok is teljes átdolgozásra kerültek. A kompatibilitás biztosítása céljából a hagyományos legördülő menük továbbra is elérhetők. Az új verzióban a szalagmenük Statistica Visual Basic makrókkal is kiegészíthetők.


Adatbányászati munkafelület
(Statistica Data Miner/Statistica Text Miner)

A Statistica Data Miner munkafelülete nagyobb és funkciójukat jobban reprezentáló ikonokat használ, továbbá számos egyéb fejlesztés is történt a felhasználói felület jobbítása érdekében.


Statistica
szalagmenü elemek kezelése
(Minden termék)

A szalagmenük átprogramozhatóak a felhasználó igénye szerint API (Application Programming Interface) hívásokkal. Ez különösen hasznos olyan fejlesztők számára, akik kiegészítő (add-on) modulokat készítenek.

TeljesítményIntegráció és kapcsolódásAdat vizualizációFelhasználói felület, ergonómia
StatisztikákAdatbányászatStatistica Enterprise ●  További újdonságok

Statisztikák


Megadott eloszlások és kovariancia struktúrák szimulációja
(A Statistica Base kivételével minden termék)

A Statistica 9-ben bemutatott Distribution & Simulation modul és funkciói további fejlesztésen, finomításon esett át. A Statistica 10-ben még könnyebb az előre meghatározott eloszlást mutató szimulált adatok előállítása a Design Simulator segítségével.

Az új verzióban megkereshető a változókra legjobban illeszkedő eloszlás, ezt az információt az adatok korrelációs struktúrájával analóg módon felhasználhatjuk a szükséges adatmennyiség szimulációjánál. Nem szükséges megvárni az összes szükséges adat beérkezését: a megfigyelt értékekre elméleti eloszlás illeszthető, majd a szimulált adatok elemzése alapján következtetéseket vonhatunk le. Adatok szimulálhatók a változók közti korrelációk alapján is. Ez különösen hasznos a „mi lenne ha” típusú elemzésnél, ami több iparágban egyre jobban elfogadott és alkalmazott gyakorlat.

Például tegyük fel, hogy egy cég precíziós berendezéseket állít elő precíziós alkatrészek felhasználásával. A gyártott berendezésekről és alkatrészekről rendelkezésre álló információk alapján új adatsorok generálhatók. A szimulált adatokon a megbízhatóság vizsgálható. Alább a precíziós alkatrészek hiba arányának és gyártási idejének korrelációs mátrixát láthatjuk. A korrelációt a korábbi folyamatokról és az adott folyamatról szerzett ismeretek alapján becsültük meg. A jelen gyártási folyamat még nem indult el, így a szórások és a középértékek is becslések. A Design Simulator eszköz az egyes változók elméleti eloszlásai, paraméterei és korrelációja alapján szimulál új adatokat. A felhasználó rugalmasan, változónként pontosan megadhatja az eloszlást. Az eredmény a pontdiagramon látható. A szimulált adatok a megadott eloszlást és paramétereket követik, korrelációs szerkezetük megfelel az eredeti adatoknak (-0,45). Az így nyert adatok felhasználhatóak a gyártási folyamat alaposabb kiismerésére még annak megkezdése előtt.

ð

További példa lehet a többváltozós szimuláció alkalmazására a a gyógyszergyártási folyamatok várható eredményének megállapítása az US Food and Drug Administration (FDA) Quality by Design irányelvei alapján.


Cox-féle arányos hazárd modell
(A Statistica Base kivételével minden termék)

A Statistica 10 elemző eszközeinek sora kiegészült a Cox-féle arányos hazárd modell jól méretezhető implementációjával, mely a túlélési adatok hatékony modellezésére szolgál. Alkalmazható például:

 • A betegek túlélési adatainak vizsgálatára orvosi tanulmányokhoz

 • Vásárlói lemorzsolódás elemzése

 • Mechanikus alkatrészek meghibásodása (megbízhatóság)

A Cox-féle arányos hazárd modell lehetővé teszi cenzorált adatok, kategorikus prediktorok és olyan tervek rugalmas kezelését, amelyek belső összefüggéseket, kapcsolt hatásokat is tartalmaznak. Olyan modellezési megoldásokat használ, mint a legjobb részhalmaz, vagy a lépcsőzetes (stepwise) regresszió. A Statistica Rapid Deployment lehetővé teszi a túlélési függvények alkalmazását új adatokon.


Még jobban méretezhető és gyorsabb a leíró statisztika számítás
(A Statistica Base kivételével minden termék)

A leíró statisztikák számítási folyamatain végrehajtott számos kisebb fejlesztés hatásaként több esetben számottevő sebességnövekedés tapasztalható nagyobb adattömegek feldolgozásánál. Példa erre az adatcsoportonként külön számolandó (by-group) statisztikák esete,  beleértve a percentilis számításokat is, ahol a több szálas végrehajtás révén nagyon nagy adatmennyiségeknél rendkívüli gyorsaság érhető el.

TeljesítményIntegráció és kapcsolódásAdat vizualizációFelhasználói felület, ergonómia
StatisztikákAdatbányászatStatistica Enterprise ●  További újdonságok

Adatbányászat


Profit ábra
(Statistica Data Miner)

Új lehetőség: a Rapid Deployment of Predictive Models modulban profit ábra készítése is választható. Ezek az egyes modellekkel kapcsolatos ráfordítások összegzésével és a várható nyereség szemléltetésével számos adatbányászati eljárásban használhatóak a modellek kiértékelésére szolgáló eszközök sorában.


ROC görbe
(Statistica Data Miner)

Új lehetőség: a Rapid Deployment of Predictive Models modulban is választható ROC görbe készítése. Ez az ábra hatékony eszköz a különböző modellek minősítéséhez, szemléletesen mutatja meg a modell alapján hozott valódi és hamis pozitív döntések arányát. Számos területen alkalmazható, többek között a gyógyszergyártásban, minőség-ellenőrzésben és a pszichológiában.

Megjegyzés: A módszer gyökerei érdekes módon a második világháborúig nyúlnak vissza. A radarosok teljesítményét az jellemezte, mennyire voltak képesek különbséget tenni a hamis (madarak) és valódi (repülők) jelek között. Napjainkban a ROC görbét az adatbányászatban is hasonló okkal használják.


Szövegbányászat
(Statistica Text Miner)

Az utóbbi időkben a szövegbányászatban egyre hatalmasabb adattömegek fogadására, modellezésére és kiértékelésére mutatkozik igény. Válaszként a Statistica Text Miner számítási motorja számottevő áttervezésen, optimalizáláson esett át a nagyobb skálázhatóság és teljesítmény érdekében. A belső adatbázist kezelő folyamatok újragondolásával, a több szálú végrehajtás nagyfokú kihasználásával most a modul egy nagyságrenddel több adat hatékony kezelésére képes.


Java és C# kódgenerátor
(Statistica Data Miner – Adatbázisban tárolt eljárás generálása)

A Statistica 10 kódgenerátorában két új programnyelv választható: Java és C#.

A C# kódgenerátorral olyan kód is készíthető, amely közvetlenül beilleszthető egy SQL szerver felhasználói függvényébe, így a modellt megvalósító tárolt eljárásokkal az adatok kiértékelése közvetlenül az adatbázis szerveren történhet. A Java kódot hasonló módon fel lehet használni az Oracle-ben. E funkciók használatához további licencek szükségesek.

A tárolt eljárásokba ágyazható kód előnye, hogy az adatbázison belü (a szerveren) végrehajtott műveletek egy nagyságrenddel gyorsabbak, mint ha külső alkalmazás végezi el azokat.


Statistica Scorecard
(Statistica Scorecard termék)

A továbbfejlesztett kérdőív készítő varázsló az új verzióban már a Statistica platform része.

A Statistica Scorecard a kérdőívek kezelésére kialakított külön alkalmazás. A kérdőívek fejlesztését, követését, elemezését speciális funkciók segítik: Feature Selection, Attribute Building, Scorecard Building, Cutoff Point Selection, Reject Inference, Population Stability.

A program képes mind a „hagyományos”, regresszió alapú, mind az adatbányászatra (prediktív modellezésre) alapuló kérdőívek létrehozására, és lehetővé teszi ezek minőségének összehasonlítását. A Scorecard változatos elemzési eljárásokat, grafikus feltáró eszközöket biztosít az új eseteket kiértékeléséhez és a modellek pontosságának összevetéséhez.

További információk a Statistica Credit Scoring alkalmazásokról Angol nyelvű oldal


Még jobban méretezhető és gyorsabb a prediktív modellek számítása
(Statistica Data Miner)

Az előrejelző modellek használatakor jelentős sebességnövekedés tapasztalható nagy adattömegek esetén. Például az általánosított lineáris modellek (mint a logisztikus regresszió) kihasználják a többmagos processzorok lehetőségeit, és képesek kiemelkedő méretű adathalmazok kezelésére. Hasonló javulás tapasztalható a C&RT és CHAID algoritmusok skálázhatóságában és teljesítményében.

TeljesítményIntegráció és kapcsolódásAdat vizualizációFelhasználói felület, ergonómia
StatisztikákAdatbányászatStatistica Enterprise ●  További újdonságok

Statistica Enterprise


Szalagmenü

A megújult menürendszer segítségével egyszerűbben és hatékonyabban kezelhető a Statistica 10 Enterprise Manager program.


Adatkonfigurációk

Már az adatkonfigurációk is elérhetők a Statistica program Run Analysis or Report dialógusából, így az Enterprise Manager program elindítása nélkül is lekérdezhetők, böngészhetők az adatkonfigurációnak megfelelő adatok.


Adatbázis migráció

Az Enterprise adatbázisok közti adatcserére szolgáló Database Migration eszköz már közvetlenül elérhető a Statistica Enterprise Manager programból. Használatával a jogosult adminisztrátorok konfigurációs objektumokat másolhatnak át egyik adatbázisból a másikba.


Makrók közzététele Statistica Enterprise rendszerben

A Statistica 10 programban a makróként rögzített elemzések egyetlen utasítással, közvetlenül publikálhatók, analízis konfigurációként rögzíthetők a Statistica Enterprise központi adatbázisában. Ezzel a megoldással a Statistica Visual Basic és R nyelvű algoritmusok még egyszerűbben elérhetők lesznek az arra jogosultak számára. A közzététel a makró elkészítése után az Enterprise menü Deploy Macro utasításával indítható.


Konfigurációs objektumok nevei Enterprise rendszerben

Az Enterprise Manager mostantól rugalmasabb a különböző Statistica Enterprise konfigurációs objektumok neveinek kezelésében: csak az azonos System View mappába lévő konfigurációk neveinek kell eltérniük egymástól.


Statistica Enterprise Server
: Ellenőrzőkártyák automatikus frissítése

A Statistica 10 a web-böngészőben megjelenített minőségellenőrző kártyákon (QC) is biztosítja az automatikus frissítés lehetőségét. A felhasználó beállíthatja a frissítés gyakoriságát és azonnali frissítést is indíthat. A legújabb webes megoldásoknak köszönhetően a frissítéskor nem kell a teljes oldalt újratölteni (nem villan meg a böngészőben a lap).


Statistica Enterprise Server
: Adattisztítás minőségellenőrző kártyákon

A Statistica 10 a web-böngészőben megjelenített minőségellenőrző kártyákon (QC) is biztosítja az interaktív adattisztítás (brushing) lehetőségét, valamint az események, beavatkozások, megjegyzések és kizárások (Causes, Actions, Comments illetve Include/Exclude) bejegyzését. A legújabb webes megoldásoknak köszönhetően a frissítéskor nem kell a teljes oldalt újratölteni (nem villan meg a böngészőben a lap).

TeljesítményIntegráció és kapcsolódásAdat vizualizációFelhasználói felület, ergonómia
StatisztikákAdatbányászatStatistica Enterprise ●  További újdonságok

További újdonságok


Statistica MSPC Online
(Statistica MSPC Online termék)

A Statistica 10-ben a Statistica MSPC Online opcióval könnyebb a többváltozós analízis (PCA, PLS) modellek átvitele a Statistica Enterprise-ba, lehetővé téve a valós idejű frissítést, követést valamint az interaktív feltárást (drill down) a komponens értékektől (component scores) a változó-hozzájárulásokon (contribution plot) át az egyváltozós ábrákig.


Statistica Web Data Entry
(Statistica Web Data Entry termék)

A Statistica Web Data Entry segítségével webes adatbeviteli felületek hozhatók létre, melyek lehetővé teszik adatok bevitelét a böngészővel, majd ezek tárolását, kezelését a Statistica Enterprise adatbázisban.

A Statistica 10 Web Data Entry számos újítást tartalmaz, mint például:

 • egyszerűen beállítható „kötelező mezők”,

 • könnyebb navigáció,

 • beviteli mezők csoportosítása a jobb áttekinthetőség érdekében,

 • keresés a korábban rögzített adatok között bármely érték alapján,

 • továbbfejlesztett adatszűrési lehetőségek analízishez.


Statistica Live Score
(Statistica Live Score termék)

A Statistica 10 a Statistica Live Score új, továbbfejlesztett verzióját tartalmazza. A Statistica Live Score egy Statistica Server termék, mely a Statistica adatbányász és adatanalízis platformjához csatlakozik. A Statistica Data Minerrel végzett adattisztítás, összegzés után az adatok alapján betanított és validált modellek készülnek, és ezek kerülnek a Statistica Live Score szerverbe. A Statistica Live Score több szálú végrehajtást támogató, hatékony, platform független megoldás a különböző üzleti célú alkalmazásokból származó adatok kiértékelésére. Néhány példa a termék alkalmazására:

 • Hitelminősítő lapokat biztosít különböző, telefonon vagy interneten elérhető ügyfélszolgálati alkalmazások számára.

 • Segítségével azonosíthatók a törzsvásárlói csoportok, elemezhetők a kapcsolt ajánlatok (up-sell, cross-sell) vagy a lemorzsolódás, az eredmény felhasználható a marketing és az ügyfélszolgálat különféle területein.

 • Segítséget nyújt az analitikusoknak a csalások korai felismeréséhez.


Statistica Scorecard
(Statistica Scorecard termék)

A Statistica Scorecard a kérdőívek kezelésére kialakított külön alkalmazás. A kérdőívek fejlesztését, követését, elemezését speciális funkciók segítik: Feature Selection, Attribute Building, Scorecard Building, Cutoff Point Selection, Reject Inference, Population Stability.


Statistica
objektum modell példák
(Minden termék)

 Több száz, a Statistica Visual Basic használatát bemutató új példával bővült a Help menüből elérhető elektronikus kézikönyv.

TeljesítményIntegráció és kapcsolódásAdat vizualizációFelhasználói felület, ergonómia
Statisztikák AdatbányászatStatistica Enterprise ●  További újdonságok

Vissza a lap elejére

© Copyright 2022 StatSoft Hungary